Etický kodex

Naším posláním je podpora nadaných atletů do 18 let, tělesně i mentálně handicapovaných klientů, v neposlední řadě zařazení seniorů a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do cvičebního programu CrossFit, stejně jako podpora volnočasových aktivit či amatérského sportu v programu CrossFit kids. 


Podporujeme atlety do 18 let

 1. Hospodárnost

  Chováme se vždy hospodárně a minimalizujeme náklady na svou správu a propagaci.

 2. Transparentnost

  Jsme transparentní ve své činnosti a nakládání s finančními dary.

 3. Výroční zprávy

  Každý rok zveřejňujeme kompletní výroční zprávu s detailními informacemi o svých aktivitách a hospodaření.

 4. Dohled

  Pečlivě vybíráme členy správních a dozorčích orgánů na základě jejich odbornosti a nesporného morálního kreditu.

 5. Úcta

  Chováme patřičnou úctu ke svým dárcům, spolupracujícím společnostem a institucím.