Kde a jak?

Colliery Srdcem

1. máje 34/120,
703 00 Ostrava Vítkovice,
Česká republika

Colliery Crossfit Ostrava

Chcete se k nám připojit?

 1. CrossFit pro handicapované

  • zpřístupnění CrossFitu handicapovaným lidem
  • cvičení je možné s fyzickým i mentálním postižením
  • možnost trénovat klienty jak s dočasným, tak i s permanentním postižením
  • speciální tréninkový program přizpůsoben pohybovým schopnostem jedince
  • individuální přístup profesionálních trenérů
  • důraz na správný pohyb a zdravotní stránku jedince
 2. Podpora atletů od 13 let

  • program je určen pro pohybově nadané CrossFit atlety od 13 let
  • předpoklad pro daný sport: Pohybový talent s gymnastickými a atletickými základy

  Senior 60+ cvičební program

  • program je určen pro seniory nad 60 let s chutí se zdravě hýbat
  • podpora pohybu a sociální kontakt u starších osob
  • vedení skupinových lekcí pro SENIOR CrossFitery
  • vedený individuální trénink
  • začlenění se do komunity Colliery CrossFit Ostrava
 3. Výroční zprávy