Stáňa

Stáňa

Během studia na střední škole na Slovensku se Stáňa dostala k  práci s  dětmi v  předškolním věku a  to v rámci taneční a  sportovní pohybové přípravky.

Po přestěhování do Ostravy přišla krátká pauza od trénování dětí, která ale netrvala dlouho... Opět se k trénování dětí vrátila - tentokrát na matěřských školách.

Charitativní akce "Hyundai FAMILY DAY: Vesluj srdcem" pořádaná pro spolek Colliery SRDCEM ji přivedla do Colliery. Rok se s rokem sešel a Stáňa mění práci v korporátní firmě za práci u Nás v Colliery. Zde nastupuje na pozici fundrasingové poradkyně spolku a záhy také začíná pomáhat s trénováním dětí na lekcích CrossFit Kids. Od roku 2020 se zapojuje také v tréninku APDAPTIVE klientů.

Stáňa