#500Reps Děti 2019 Úvod:  Ač je to neuvěřitelné, tak tato charitativní akce bude již po šesté. Z nápadu udělat…

#500Reps Děti 2019

Úvod:

 Ač je to neuvěřitelné, tak tato charitativní akce bude již po šesté. Z nápadu udělat hezké gesto dětem postiženým autismem se každým rokem tato událost víc a víc rozšiřuje napříč naší českou i zahraniční společností.

Předcházející ročníky byly jasně definovány, co se týče účelem akce. Tento rok je to složitější a mým úkolem bylo vysvětlit smysl tohoto ročníku ve vybraných CrossFit gymech v České Republice. Moje víkendová pouť, na přelomu měsíce listopadu a prosince, vedla přes Olomouc (CrossFit Olomouc), Brno (CrossFit Destiny), až do Prahy (CrossFit Los Podolos, CrossFit Metronome, CrossFit Home Town, CrossFit Meat Factory, CrossFit Commited, CrossFit Bubalus, CrossFit Praha, CrossFit Strahov a CrossFit With Us). Každý z majitelů, či trenérů zmíněných gymů mě přivítali přátelsky a rádi si poslechli mou prezentaci. Zde bych všem rád veřejně poděkoval za jejich drahocenný čas a přátelskou atmosféru během návštěvy.


Společně s teamem Colliery SRDCEM jsme připravili následující definici tohoto ročníku:

V roce 2019 je cílem akci 500reps věnovat handicapovaným dětem v celé České Republice a umožnit jim napříč svému mentálnímu i fyzickému handicapu začlenit se do tréninkového procesu. Této skutečnosti lze dosáhnout tak, že budou zrealizovány školení pro trenéry akreditovaným kurzem (MŠMT) Colliery Srdcem „Fitness pro Handicapované“ a tím umožnit těmto dětem cvičení pod jejich odborným vedením. Snahou je také i seznámení rodičů s tím, že sport a pohyb může být pro jejich děti především hrou a zábavou, tak jak to je kupříkladu v Colliery CrossFit Ostrava.

Jinými slovy za obdržené finanční dary budou v roce 2020 realizovány 2-3 akreditované kurzy pod hlavičkou Colliery SRDCEM pro trenéry, kteří mají zájem v budoucnu pracovat se skupinou handicapovaných. Toto školení budou realizovat z větší části trenéři z Colliery CrossFit, kteří drží licence CF-L1 (CF-L2) a ADAPTIVE CrossFit. Tito trenéři se budou opírat o nabité vědomosti z této oblasti a dále o nabité zkušenosti za celou dobu existence Colliery Srdcem v Colliery CrossFit Ostrava.

Cíl je tedy jasný – rozšířit práci s handicapovanými nejlépe do všech gymů v České Republice a doufejme i na Slovensku. Naše práce má výsledky. Naše práce přináší radost. Naše práce má smysl! O tomto cíli i více bylo řečeno 10. prosince v přímém přenosu Dobrého rána na ČT2.

1. Vstup ZDE

2. Vstup ZDE

3. Vstup ZDE

Historie (pravidelně od roku 2014):

zakladatelé Mgr. Lukáš Káňa a Bc. Jan Peršín

  • 2014 – pro děti s Autismem: 60 cvičících, 12.958kč vybráno (pozn.: celkově odeslalo výsledek 141 lidí)
  • 2015 – pro děti z dětského oddělené v Městské nemocnici Ostrava: okolo 70 cvičících v CCFO, 22.900kč vybráno
  • 2016 – pro Davídka s apalickým syndromem: 83 cvičících v CCFO, 23.635kč + 20€ vybráno (pozn.: celkově vybráno téměř 30.000kč)
  • 2017 – podpora Kapka Napěje: 95 cvičících v CCFO, 13.597kč vybráno, 23.000kč celkově
  • 2018 – pro děti postižené Mukopolysacharidózou: 126 cvičících v CCFO, 25.385kč vybráno, 122.326kč celkově

Realizace WOD 500reps 2019 v Colliery CrossFit Ostrava

Nejjednodušší pro cvičence z Ostravy a okolí je osobně přijít 28. prosince do Colliery CrossFit Ostrava a dle vybrané obtížnosti absolvovat WOD s dobrovolným startovným ve formě finančního daru do kasičky Colliery Srdcem. Celkovou částku, která se v Colliery CrossFit vybere, bude zdvojnásobena ze strany Colliery CrossFit. Pro členy CCFO je připravena na recepci papírová rezervace. Pro ty z Vás, kteří nemáte cestu do Colliery CrossFit, ale chcete WOD u nás realizovat, stačí napsat SMS na tel. číslo 776 122 293 (Lukáš Káňa).
Příklad SMS: Ahoj, chtěl bych si odjet verzi Hobby mezi 11-12, děkuji Jan Zlý.

Časový harmonogram 28-12-2019:

7:00-9:00 Open Gym
9:00-10:00 Kids
10:00-11:00 Amater
11:00-12:00 Hobby
12:00-13:00 Amater
13:00-15:00 Hobby
15:00-16:30 Elite
16:30-17:00 Masters & Teens
17:00-17:30 Adaptive Standing
17:30-18:00 Adaptive Seated
18:00-18:30 Shrnutí akce 500 reps

Realizace WOD 500reps 2019 mimo CCFO

Pokud je pro Vás Colliery CrossFit daleko, určitě není důvod k smutnění. WOD je možné odjet kdekoliv a to i v průběhu ledna 2020, jelikož uzávěrka finančních darů proběhne 31-1-2020. S vybranými spřátelenými gymy máme domluveno, že WOD bude vypsáno ve vybraný den na denní tabuli – informujte se tedy ve svém domácím gymu u svých trenérů.

Jak poslat finanční dar?

Na portálu DARUJME.cz je vytvořena dárcovská výzva právě pro projekt „500reps děti 2019“, kde systém poslání finanční částky je velice jednoduchý.