Bankovní převod Kdykoliv po celý rok nám můžete zaslat příspěvek na sbírkové konto: č. účtu: Platba pomocí QR…


Kdykoliv po celý rok nám můžete zaslat příspěvek na sbírkové konto:

č. účtu:

Platba pomocí QR kódu

Přihlaste se přes smartbanking ke svému účtu a zvolte možnost platby QR kódem. Po načtení kódu se Vám vygeneruje platební příkaz, zvolte výši příspěvku, platební příkaz pak odešlete na sbírkový účet Colliery Srdcem z.s.

Váš jednorázový nebo pravidelný (trvalý) finanční příspěvek se stane součástí sbírky a pomůže tak přímo naší organizaci. Žádost o zaslání „Potvrzení o přijetí daru“ vyplňte zde.

Srdečně děkujeme všem dárcům a podporovatelům za laskavou pomoc, díky které můžeme vykonávat činnosti, které mají smysl.

Dárci si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění

Fyzické osoby:

od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)

Právnické osoby:

od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)