Člen AVPO ČR 21-10-2019 Jsme se stali členy AVPO - Asociace veřejně prospěšných organizací ČR Posláním AVPO ČR…

Člen AVPO ČR

21-10-2019 Jsme se stali členy AVPO - Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru.

AVPO ČR začala svoji činnost v roce 2010 jako střešní a nadoborová asociace neziskových organizací. V současné době sdružuje téměř sto neziskovek, převážně se jedná o organizace servisního typu (poskytovatele veřejně prospěšných služeb).

AVPO ČR svým členským organizacím poskytuje všestranný servis a aktivně hájí a prosazuje jejich zájmy.

Od roku 2014 je AVPO ČR správcem značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace (Značky spolehlivosti). Posláním Značky spolehlivosti je posilovat důvěru dárců a podporovatelů k neziskovým organizacím.