Staňte se našim partnerem Dlouhodobým posláním našeho spolku je poskytování pomoci tam, kde je pomoc potřeba. Naším cílem je…


Dlouhodobým posláním našeho spolku je poskytování pomoci tam, kde je pomoc potřeba. Naším cílem je pomáhat efektivně, cíleně a transparentně. Rozvíjení kvalitní a dlouhodobé spolupráce s firemními partnery, kteří to pociťují stejně, považujeme proto za jeden z našich klíčových úkolů.

Proč se stát naším partnerem?

  • Spojíte jméno své společnosti s dobrým jménem naší organizace.
  • Budete společně s námi u přípravy zajímavých projektů.
  • Pomůžete nám dávat lidi do pohybu.

Jak nám můžete pomoci?

  • Podpořte chod naší organizace finančním či nefinančním darem.
  • Staňte se partnerem některého z našich programů či aktivit.
  • Podpořte naše aktivity formou sdíleného marketingu.
  • Zorganizujte sbírkovou či benefiční akci na půdě vašeho podniku.
  • Věnujte nám své know-how formou odborné konzultace.
  • Podpořte nás mediálně.

Těšíme se na spolupráci!

Vzhledem k tomu, že se neobejdeme bez partnerů, kteří se podílejí finančně na realizaci našich projektů nebo bezplatně poskytují důležité a významné dary a služby, uvítáme přízeň dalších laskavých partnerů, kteří se chtějí společně s námi podílet na pomoci naší organizaci.

Jako spolek vyvíjíme širokou škálu aktivit, při jejichž realizaci uvítáme každou pomocnou ruku. Uvítáme finanční podporu našich projektů a současně přímou pomoc jednotlivým klientům s handicapem. Pomoci nám můžete například i darováním svého času či odbornosti, darováním služeb, potřebného vybavení.

Aktuálně potřebujeme: 

1. SCHODOLEZ - pořízením schodolezu zpřístupníme našim handicapovaným klientům využití strojů a zařízení v 1.patře naší budovy, jež díky své imobilitě nemohou doposud využívat.


V případě, že máte zájem stát se naším partnerem, ozvěte se nám.