Zapojení do sbírky Do sbírek se mohou zapojit střední i základní školy a samozřejmě i nejrůznější společnosti formou…


Do sbírek se mohou zapojit střední i základní školy a samozřejmě i nejrůznější společnosti formou zaměstnaneckých sbírek.

Střední školy

Střední školy se do sbírek zapojují formou uvolnění studentů – dobrovolníků, kteří ve stanovený den sbírky na území svého města lidem nabízejí naše produkty. Studenti vždy chodí ve dvojici, kdy jeden student má k dispozici zapečetěnou kasičku na vybrané finanční prostředky a druhý student PVC tašku, ve které má uloženy sbírkové předměty, např. odznáčky, magnetky, vykrajovátka k prodeji. Množství prodávaných předmětů se stanovuje dle velikosti města a počtu dobrovolných studentů. Studenti mají dále při prodeji k dispozici informativní letáčky, které obsahují podrobné informace o aktivitách naší organizace a samozřejmě účelu sbírky. Studenti jsou označeni visačkami, na kterých mají uveden název školy, kterou zastupují a své jméno. Současně má každá dvojice k dispozici kopii sbírkového povolení.

Základní školy

Základní školy se do sbírek zapojují formou objednání určitého počtu sbírkového předmětu, který následně nabízejí prostřednictvím svých učitelů žákům a jejich rodičům. Společně se sbírkovými předměty škola obdrží sbírkové povolení a informativní letáčky pro rodiče.

Společnosti

Vzhledem k tomu, že celá řada laskavých lidí je v průběhu našich sbírkových projektů ve svém zaměstnání a nemá možnost si sbírkové předměty na ulici zakoupit a tím pomoci, nabízíme také možnost dodání sbírkových předmětů přímo do jednotlivých společností a firem. U této se ve společnosti najde jeden dobrovolník, který má sbírku na starosti a my s ním komunikujeme. Následný postup je totožný s postupem u základních škol. Společnost si objedná sbírkové předměty, které si jejich zaměstnanci zakoupí přímo na svém pracovišti od výše uvedeného zástupce. Vybrané finanční prostředky nám společnost následně vloží na sbírkový účet, variabilním symbolem je IČO společnosti.

Všechny laskavé školy i společnosti, které se do sbírek zapojují, od nás následně obdrží děkovný certifikát s výší částky, kterou naší organizaci věnovaly. Tento certifikát mohou školy i společnosti použít také do svých prezentačních materiálů.

Další informace k zapojení se do sbírek Vám sdělí:

Žaneta Gabrišová – gabrisova @collierysrdcem.cz